För att säkra framtida driftsäkerhet kommer vi att byta ut en av servrarna i vårt nät tidigt på onsdag morgon, och under själva bytet kommer nätet att vara stängt för all användning. När allting är klart förväntas samtalstrafiken dock kunna flyta på som vanligt igen.