mms_20160401_121733

För att säkerställa strömförsörjningen har vi snöröjt Tärnaby fjällbas.