ansatten_20160316mellanskog_20160316

För att säkra strömförsörjningen har Westél haft personal på plats för att frilägga solpanelerna på Ansättens och Mellanskogsfjällets fjällbasar.