Från ca. 21.00 är systemet åter i full funktion. Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter.

På grund av en åskskada på en av våra länkplatser är norra delen av vårt nät ur funktion. Personal är på väg till platsen. Övriga delar av vårt nät fungerar som vanligt.